Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων


Ποσότητα

Για κάθε πυροσβεστήρα πραγματοποιείται μιά σειρά ελέγχων και διεργασιών που διασφαλίζουν πως ο πυροσβεστήρας σας θα λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά την κρίσιμη στιγμή που θα τον χρειαστείτε.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) & ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005).

PYR176