Σχέδια διάσωσης και διαφυγής

Σχέδια διάσωσης και διαφυγής


0,00 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα

Κατάρτιση σχεδίων διάσωσης και διαφυγής (Α3, ΣΔΔ)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3850\2010 στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια  ενδιαφέροντος.  Τα σχέδια θα είναι διαστάσεων Α3, σε πλαστικοποιημένη μορφή, όπως ρητά ορίζεται από την παραπάνω διάταξη, τα σχετικά ISO  και θα παραδίδονται με τις αναγκαίες οδηγίες ανάρτησης.  

ek-3