Η εταιρεία μας κάθε χρόνο στηρίζει έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο "Χαμόγελο του παιδιού" , στο "make a wish" και στο ίδρυμα Θεοτόκος.

Παραθέτουμε link με ορισμένες από τις ευχαριστήριες επιστολές για το κοινωνικό μας έργο.

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

MAKE A WISH