Διαδικασία συντήρησης πυροσβεστήρων

Posted By: Administrator pyrosvestires.gr In: Πυρασφάλεια On: Comment: 0 favorite Hit: 3378

Για κάθε πυροσβεστήρα πραγματοποιείται εξειδικευμένος έλεγχος σε πιστοποιημένο εργαστήριο , με τον οποίο διασφαλίζεται πως ο πυροσβεστήρας θα λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά την κρίσιμη στιγμή που θα χρειαστεί.

Η συντήρηση πυροσβεστήρα πραγματοποιείται σε σύγχρονα εργαστήρια, περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και από την τροποποίηση της 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005), υπό την εποπτεία πτυχιούχου μηχανολόγου μηχανικού.

 • Η ετήσια συντήρηση σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 πραγματοποιείται κάθε 12 μήνες (μία φορά τον χρόνο)
 • Η αναγόμωση , δηλαδή η συντήρηση του πυροσβεστήρα ταυτόχρονα με την πλήρωση νέου υλικού κατάσβεσης , γίνεται κάθε 5 χρόνια από το έτος κατασκευής του πυροσβεστήρα (σκόνης , αφρού , wet chemical) ή μετά από κάθε χρήση τους. Στους πυροσβεστήρες διοξειδίου CO2 , η αναγόμωση απαιτείται κάθε 10 έτη.  
 • Η υδραυλική δοκιμή φιαλών είναι υποχρεωτική στα 10 έτη από την κατασκευής τους , για πυροσβεστήρες σκόνης , αφρού , wet chemical. Όσον αφορά την υδραυλική δοκιμή φιαλών διοξειδίου , απαιτείται κάθε 10 έτη για πυροσβεστήρες κατασκευής 2000 και έπειτα, κάθε 5 χρόνια για πυροσβεστήρες κατασκευής 1990-2000 και κάθε 3 χρόνια για πυροσβεστήρες κατασκευής 1940-1970.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην ετήσια συντήρηση (ενδεικτικά και ανάλογα με τον τύπο πυροσβεστήρα) είναι οι εξής :

 • Έλεγχος σημάνσεων πυροσβεστήρα για το αν πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές
 • Έλεγχος ενδεικτικού μηχανισμού πίεσης
 • Έλεγχος για διαβρώσεις, κοιλώματα , χτυπήματα ή βλάβες
 • Έλεγχος κατάστασης και καταλληλότητας χρήσης των ελαστικών σωλήνων και των στομίων εκκένωσης για βεβαίωση μη ύπαρξης ραγισμάτων, φθορών , εμποδίων ή κατεστραμμένων τμημάτων
 • Έλεγχος των οδηγιών λειτουργίας για την ορθότητα του και αν είναι ευδιάκριτες
 • Άνοιγμα πυροσβεστήρα
 • Εξέτεαση και στην συνέχεια ανατάραξη του κατασβεστικού υλικού για την επιβεβαίωση μη ύπαρξης πηγμάτων , σβολιασμάτων ή ξένων σωμάτων
 • Καθαρισμός , λίπανση και έλεγχος καλής λειτουργίας των εξαρτημάτων και του μηχανισμού λειτουργίας
 • Αλλαγή δακτυλίων και ροδελών (παρεμβύσματα)
 • Εσωτερικός εκτενής έλεγχος πυροσβεστήρα με τη βοήθεια φωτιστικού καθετήρα για τυχόν διαβρώσεις και φθορές
 • Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στον πυροσβεστήρα (διαφορετικού χρώματος ανάλογα με το έτος)
 • Συναρμολόγηση πυροσβεστήρα
 • Πλήρωση πυροσβεστήρα με προωθητικό αέριο άζωτο (Ν2)
 • Τοποθέτηση διακόπτη ασφαλείας και νέας ασφάλεια αυτού.
 • Επανατοποθέτηση ακροφυσίου ή ελαστικού σωλήνα
 • Καθαρισμός εξωτερικός πυροσβεστήρα
 • Συμπλήρωση ετικέτας ελέγχου , συντήρησης και λειτουργίας
 • Συμπλήρωση μητρώου εργασιών πυροσβεστήρα με τους αντίστοιχους σειριακούς αριθμούς των πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν.

Comments

No comment at this time!

Leave your comment

Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο January February March April May June July August September October November December